Asset Management v prostredí distribučných spoločností

03. 07. 2011 | Komentáre čitateľov [0]

Informácie o majetku vo vlastníctve distribučných spoločností sú evidované v rôznych systémoch. Pre jeho efektívnu správu je potrebné zhromaždiť množstvo dát z nich, správne ich vyhodnocovať a na ich zaklade prijímať rozhodnutia, ktoré vedú k čo najlepšiemu využitiu limitovaných zdrojov.

Alex Petrovič, Solution Design Architect, Siemens IT Solutions and Services

PDF

VIDEO

 

Napísať komentár

Diskusia k článku je momentálne pozastavená.

Pokročilé stratégie znižovania rizík a praktické nástroje a techniky pre ich posudzovanie


20. marca 2019, Bratislava

  • Nová norma ISO 31000:2018 Manažérstvo riziká
  • Prípadové štúdie z praxe
  • Praktické techniky manažérstva rizík