Najlepšie praktiky niekedy škodia

30. 12. 2010 | Komentáre čitateľov [0]

Ak niekto tvrdí, že vie ako riadiť váš podnik, tak nepochopil vašu otázku. Nesprávne používanie mnohých teórii manažmentu a najlepších praktík môže vážne poškodiť zdravie vašej firmy.

Môj syn sa pripravoval na skúšku z manažmentu. Nazrel som mu do pripravených podkladov a bol som zhrozený. Zmes zbytočností a nezmyslov. „Bude lepšie ako si to nezapamätáš a po skúške na to radšej rýchlo zabudneš“, hovorím mu. „Nemaj obavu“, povedal mi môj syn s úsmevom. Poznám jeho prístup k podobným „teóriám“ a upokojil som sa. Oveľa horšie je, že mnohé škodlivé veci učia manažérov a podnikateľov na serióznych manažérskych kurzoch a masírujú ich nimi aj mnohé konzultačné firmy a literatúra.

V tomto článku sa nebudem zaoberať nadnárodnými podnikmi, ktoré opakovane vyrábajú štandardizované výrobky v štandardizovaných procesov a ich organizácia a manažment silne pripomína armádu. Budem sa zaoberať menšími firmami, ktoré sú inovatívne a ich vlastník často pracuje priamo vo vedení firmy. Mám na mysli firmy v oblasti IT, architektúry, designu, reklamy a iných služieb s vysokým podielom kreatívnej práce.

Inovatívne firmy sa nedajú riadiť ako globálne automobilky

V posledných rokoch sa mnohí manažéri začali zaoberať tzv. svetovou triedou, najlepšími praktikami (best practices) a benchmarkingom. Vzniklo mnoho prác, ktoré popisujú prax úspešného manažéra alebo podniku, ktorú sa snažia zhrnúť do všeobecných rád a pravidiel. Výsledkom sú články a knihy typu – ako byť najlepší, desať pravidiel úspešného manažéra a pod. Nie je nič zlé, na štúdiu úspešných ľudí a podnikov. Nebezpečná je však snaha kopírovať tieto „praktiky“, ktoré popisujú obyčajne iba vonkajšie prejavy (viditeľné prvky) ale často nedokážu vysvetliť ich neviditeľné časti a jedinečný kontext, v ktorom boli použité. Výsledkom sú neúspešné pokusy napodobniť výrobný systém Toyota, organizáciu Kyocera alebo Baťovu sústavu riadenia. Skúste študovať správanie a konanie Steva Jobsa a založte druhý Apple. V organizácii podniku sú prvky, ktoré sa nedajú popísať procesnými diagramami, štandardmi alebo súborom jednoduchých pravidiel. A práve tieto neviditeľné a neuchopiteľné prvky bývajú často rozhodujúce.
Záver? Je dobré prečítať si pred spaním kapitolu o úspešných lídroch a ich podnikoch, hľadať inšpiráciu a impulz. Venovať však veľké úsilie ich kopírovaniu a napodobovaniu je stratou času. Vytvorte si vlastné najlepšie praktiky, ktoré zodpovedajú vašej firme, ľuďom, ktorí v nej pracujú a okoliu, v ktorom firma podniká. Namiesto štúdia množstva kníh používajme vlastný zdravý rozum. Namiesto otázok ako sa viac pýtajme prečo.

Firmu vraj majú riadiť profesionálni manažéri, najlepšie bez jej majiteľa

Majiteľ v manažmente je vraj rušivý prvok, firmu treba nechať riadiť najatým profesionálom. Toto tvrdenie je zásadne chybné. Majiteľ firmy je obyčajne osoba, ktorá firmu vytvorila, svojimi nápadmi, usilovnosťou a obchodnými kontaktmi. Aj keď sa niekedy spochybňuje pozícia výnimočných lídrov vo vedení firmy, ich úloha je nezastupiteľná. Najatí manažéri sa často viac zaujímajú o detaily svojej manažérskej zmluvy, ciele a bonusy, ako o dlhodobý osud firmy, ktorú riadia. Úloha majiteľa v strategickom vedení firmy je kľúčová, rovnako ako jeho úloha pri rozvoji ľudí okolo seba, budovaní podnikových hodnôt a kultúry, rozvoja inovácii v podniku. Je jasné, že každý majiteľ sa musí časom naučiť delegovať rutinné a operatívne úlohy na ľudí, ktorým dôveruje. Majiteľ sa musí v záujme svojej vlastnej firmy naučiť dať niekedy do pozadia svoje ego a pocit neomylnosti, mať pokoru učiť sa nové veci, mať rešpekt a dôveru k spolupracovníkom a vytvárať aj im priestor pre rozhodovanie zodpovednosť vo firme.

Napísať komentár