Ako efektívne rokovať

29. 07. 2009 | Komentáre čitateľov [0]

1. Určite taktiku. Realisticky odhadnite svoju roko¬vaciu pozíciu: Čo povie váš partner na vaše požiadavky? Ponúknete mu sám niečo výhodné, alebo je vaša po¬nuka – v porovnaní s inými ponú¬kajúcimi – skôr drahšia? Požadu¬jete od neho férovú ponuku, alebo aby znížil jeho cenu na nerealistic¬ky nízku úroveň? Stanovte si vyso¬ký, ale realistický cieľ a vyskúšaj¬te jednu z nasledujúcich stratégií.

Tento článok vyžaduje prihlásenie. Prihláste sa prosím.
Ak ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.

Prezenčný a virtuálny seminár
Novelizované normy informačnej bezpečnosti
29.11.2022, 16:00 hod.