Ako starší zamestnanci prispievajú svojím rozhodovaním k úspechu celého tímu?

30. 07. 2009 | Komentáre čitateľov [0]

V našej spoločnosti vo všeobecnosti prevláda vyzdvihovanie mladých a ambicióznych ľudí. Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily a demografické zmeny v súčasnosti preukazujú, že to takto ďalej nemôže pokračovať. Výkonný tím budúcnosti bude pozostávať tak z mladých, ako aj zo starších zamestnancov. Stále častejšie sa zamestnávatelia a firmy vracajú k „starým mazákom“, ktorí sú v pokročilom veku alebo na dôchodku.

Úloha viesť a motivovať zamestnancov v závislosti od veku sa stane vašou výzvou budúcnosti. To je dôvod na zamyslenie. Starší zamestnanci obohacujú tím najmä týmito silnými stránkami:

1. Majú dlhoročné praktické skúsenosti a poznajú riziká a „kamene úrazu“. Vedia, ako sa „chopiť veci“. Vzostupy a pády „mladých“ už majú za sebou.
2. Starší zamestnanci disponujú zrelosťou osobnosti a vedia sa vyrovnať rovnako s úspechom, ako aj s prehrou. Vedia, čo môžu, a kde sú ich hranice. S pracovnými problémami a krízami sa vyrovnávajú oveľa ľahšie.
3. Majú stabilnú sieť vo vnútri aj mimo firmy, ovládajú služobné postupy a vedia, ako sa chopiť problému, aby sa čo najrýchlejšie vyriešil.
4. Starší zamestnanci sú sociálne inteligentní, pretože sa v priebehu pracovnej kariéry stretli pri svojej práci s rôznymi druhmi osobností šéfov, kolegov a podriadených. Pri tímových konfliktoch pôsobia často stabilizačne.
5. Sú lojálni, pretože väčšinou pracovali pre jedného zamestnávateľa. Patria k zakladateľom a sú emocionálne spojení s firmou.
6. Ich hodnotový rebríček je stabilný. Pre starších zamestnancov je samozrejmosťou prevziať zodpovednosť, slúžiť spoločnej veci. A práve tieto hodnoty budú znovuobjavené v našej spoločnosti. Znovu budeme čerpať zo skúseností starších. Ako vedúca osobnosť môžete pred staršími zamestnancami získať kredit tak, že ich rady a tipy prezentované v neformálnych rozhovoroch budete využívať pri svojich rozhodnutiach.

Keď váš pracovný tím tvoria rôzne generácie, riaďte sa týmito zásadami:

 Nepriznávajte starším zamestnancom zvláštny status. Mohlo by to nahnevať mladších zamestnancov.
 Dávajte pozor na to, aby bolo odmeňovanie starších a mladých férové. Odmeňujte výlučne výkony, uprednostňujte hodnotenie výkonnosti.
 Vyjadrujte starším zamestnancom rovnakú podporu a umožňujte im ďalšie vzdelávanie rovnako ako mladým.


Napísať komentár
Prezenčný a virtuálny seminár
Novelizované normy informačnej bezpečnosti
29.11.2022, 16:00 hod.