Alexander Petrovič

Solution Design Architect, Siemens IT Solutions and Services

Asset Management v prostredí distribučných spoločností

Informácie o majetku vo vlastníctve distribučných spoločností sú evidované v rôznych systémoch. Pre jeho efektívnu správu je potrebné zhromaždiť množstvo dát z nich, správne ich vyhodnocovať a na ich základe prijímať rozhodnutia, ktoré vedú k čo najlepšiemu využitiu limitovaných zdrojov.

Absolvent FEI STU, odbor infromatika, doteraz pracujúci v niekoľkých firmách na pozíciách programátor, dizajnér, analytík, teamleader a konzultant so skúsenosťami s návrhom a údržbou ekonomického, energetického a utiltného softvéru.  Od roku 2006 je vo firme SITS architektom a konzultantom na projekte riadenia výpadkov vo firme Západoslovenská Energetika. Skúsenosti z tohoto a ďalších projektov firmy Siemens IT Solutions and Services, ako integračného partnera, poskytujú  predpoklady na efektívnu analýzu firemných IT procesov pri zavádzaní softvérových prostriedkov Asset Managementu a ich využití na vytvorenie čo najväčšej pridanej hodnoty.


« Späť