Dušan Bartoš

vedúci oddelenia IT, UniCredit Bank Slovakia

Prípadová štúdia: Virtualizácia v UnicreditBank

Od začiatkov virtualizácie v UniBanke v roku 2005 po súčasný stav v UniCreditbank.
Popis virtuálneho prostredia a infraštruktúry. Využitie virtualizácie v praxi v bankovom sektore. Skúsenosti a ďalšie plány s virtualizáciou do budúcnosti.

1998 – Ukončená Univerzita Komenského v Bratislave
1999 – 2002 – Poľnobanka, a.s. – IT administrátor
2002 – 2006 – UniBanka, a. s. – IT administrátor
2006 – 2007 – Swan, a.s. – Vedúci projektového oddelenia
2007- súčasnosť – UniCredit Bank Slovakia a.s. – Vedúci oddelenia IT


« Späť