Gejza Tomko

Vedúci odboru prevádzky IT Infraštruktúry, Divízia IT, Slovak Telekom, a.s.

Prečo si dátové centrum prenajať

Gejza Tomko po ukončení štúdia na Fakulte Elektrotechniky a Informatiky na Vysokej školy technickej v Košiciach nastúpil pracovať do VSŽ, kde pôsobil na viacerých miestach. Najviac času pôsobil v oblasti informačných systémov so zodpovednosťou za komunikačné a operačné systémy. Bol jedným z tvorcov a garantov prvej ATM Dátovej magistrály na Slovenku. Po mnohých rokoch praxe opustil hutnícku fabriku a nastúpil do Slovak Telekomu, kde pracuje dodnes. Zastával aktívnu rolu pri budovaní interných Dátových centier Slovak Telekomu a redizajne privátnej firemnej siete. V súčastnosti je zodpovedný za prevádzku IT infraštruktúry, ale veľkou mierou sa podieľa aj na architektúre a rozvoji IT infraštruktúry.


« Späť

Znalosti ako najdôležitejšie aktívum modernej organizácie

7.11.2019, Bratislava

  • Znalostný manažment – praktiky, technológie a praktické príklady
  • Learning Management System
  • Budoucnost organizací a jak se na ni připravit
  • Umelá inteligencia a znalosti

13. ročník konferencie Projektový manažment: Hybridné projektové riadenie – stratégia v praxi

22.-23.10.2019, Bratislava

Tri predkonferenčné workshopy
Hybridné projektové riadenie