Ing. arch. Jaroslav Kilián

DC architekt a projektant

účastník panelovej diskusie

Ing. arch. Jaroslav Kilián absolvoval vysokoškolské štúdiá v Bratislave v roku 1974 a postgraduálne štúdiá na Collége d´Europe v Belgicku v roku 1980. Jeho profesionálna prax je spojená najmä s projektami v oblasti rekonštrukcie kultúrnych stavieb. V počiatku odbornej kariéry pôsobil v štátnom Projektovom ústave kultúry, od roku 1991 ako architekt v slobodnom povolaní. V rokoch 1994 – 1999 pracoval v spoločnosti IBM v oddelení Real Estate Sevices so zameraním na rozvoj stavebno – technologických projektov v oblasti IT. V tejto oblasti sa dnes aktívne podieľa v pozícii odborného konzultanta a projektanta na významných projektoch dátových centier v sektore štátnej správy, bankovníctva, priemyslu a súkromného sektora. Okrem iného na projektoch výstavby dátových centier o ploche IT sál viac ako 1000 m2, obnov dátových centier a príprav projekčných podkladov na dátové centrá pre komerčné účely.Viedol a vedie projekčné tímy dátových centier pre organizácie v štátnej správe, bankové inštitúcie a priemysel. Taktiež viedol odborné tímy pripravujúce analýzy pre vyhodnotenie stavu a identifikáciu problémov dátových centier a vypracovanie obchodných investičných zámerov.


« Späť

Znalosti ako najdôležitejšie aktívum modernej organizácie

7.11.2019, Bratislava

  • Znalostný manažment – praktiky, technológie a praktické príklady
  • Learning Management System
  • Budoucnost organizací a jak se na ni připravit
  • Umelá inteligencia a znalosti

13. ročník konferencie Projektový manažment: Hybridné projektové riadenie – stratégia v praxi

22.-23.10.2019, Bratislava

Tri predkonferenčné workshopy
Hybridné projektové riadenie