Ing. František Pecho

člen Predstavenstva SEPS

panelista

Vysokoškolské štúdium ukončil na Elektrotechnickej fakulte SVŠT v Bratislave. Po skončení štúdia nastúpil do Slovenského energetického podniku, š.p. Bratislava a pracoval v oblasti výpočtovej techniky. Neskôr pôsobil v rozvodnom podniku Západoslovenské energetické závody, š.p., Bratislava a následne v akciovej spoločnosti Slovenské elektrárne kde sa podieľal na zavedení diaľkového merania elektriny a pracoval aj v skupinách zodpovedných za prípravu technológií na pripojenie do celoeurópskej sústavy. Pred odchodom z SE, a. s. do spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. pracoval ako riaditeľ odboru automatizovaného zberu dát a obchodného dispečingu. Po vzniku Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a. s. bol menovaný do funkcie člena Predstavenstva a následne vrchného riaditeľa úseku investičnej výstavby neskôr vrchného riaditeľa pre informatiku, telekomunikácie a prevádzku. Podieľal sa na všetkých rozsiahlych projektoch spoločnosti, od začiatku jej existencie v januári roku 2002 až do októbra roku 2006. Po ukončení práce v SEPS, a.s., poskytoval konzultácie v spoločnosti OKOnet, a.s. ako nezávislý odborník. Od roku 2007 pôsobil ako výrobný riaditeľ v energetickej spoločnosti LiV Elektra, a. s. a v predstavenstve Bioenergetickej spoločnosti, a. s. ktorá sa zaoberala výstavbou prípravou a výstavbou OZE, najmä bioenergetických staníc a fotovoltických zdrojov. V roku 2010 krátko pôsobil ako riaditeľ pre rozvoj v spoločnosti Alter Energo a.s., ktorá podniká najmä v oblasti projektovania, prípravy stavieb, výstavby, rekonštrukcií energetických diel ako aj výstavby OZE. Od novembra 2010 pracuje opäť v SEPS, a. s. ako riaditeľ pre riadenie SED.


« Späť

Virtuálna konferencia CLOUD V DIGITÁLNEJ EKONOMIKE 2020+. O kvalitu a bezpečnosť služby ide až v prvom rade.

BEZPLATNÁ REGISTRÁCIA! Začíname: 18.6.2020

Riadenie rizík v dynamickom podnikovom prostredí

8. septembra 2020, DoubleTree by Hilton, Bratislava

  • Riziká – prístupy a postupy na ich elimináciu
  • Riziká & informačná a kybernetická bezpečnosť