Ing. Igor Chrapčiak

konateľ spoločnosti Schrack Technik.

panelista

16. 6.1962, Absolvent Elektrotechnickej fakulty SVŠT, (v r.1985).

1985 -1998 Západoslovenské energetické závody, (ZSE, š.p.) Bratislava

Od r. 1998 Schrack Energietechnik / Schrack Technik s.r.o.,

Od r. 1999 riaditeľ, od r. 2005 konateľ spoločnosti.

V rokoch 2006-2010 člen predstavenstva spoločnosti Bratislavská Teplárenská a.s.

Podieľa sa na tvorbe koncepcie a realizácii komplexných systémov inteligentného diaľkového merania elektrickej energie a vyhodnocovania kvalitatívnych parametrov elektriny pre energetické spoločnosti a liberalizovaný energetický trh v SR i v zahraničí.


« Späť

Riadenie rizík v dynamickom podnikovom prostredí

26. marca 2020, DoubleTree by Hilton, Bratislava

  • Riziká – prístupy a postupy na ich elimináciu
  • Riziká & informačná a kybernetická bezpečnosť