Ing. Igor Chrapčiak

konateľ spoločnosti Schrack Technik.

panelista

16. 6.1962, Absolvent Elektrotechnickej fakulty SVŠT, (v r.1985).

1985 -1998 Západoslovenské energetické závody, (ZSE, š.p.) Bratislava

Od r. 1998 Schrack Energietechnik / Schrack Technik s.r.o.,

Od r. 1999 riaditeľ, od r. 2005 konateľ spoločnosti.

V rokoch 2006-2010 člen predstavenstva spoločnosti Bratislavská Teplárenská a.s.

Podieľa sa na tvorbe koncepcie a realizácii komplexných systémov inteligentného diaľkového merania elektrickej energie a vyhodnocovania kvalitatívnych parametrov elektriny pre energetické spoločnosti a liberalizovaný energetický trh v SR i v zahraničí.


« Späť

IT právo prakticky: GDPR po roku & zmluvné vzťahy v IT

17.septembra 2019, Bratislava

  • Blok GDPR po roku v praxi, čo priniesla európska norma, aké otázky ostali zatiaľ otvorené
  • Zmluvy a zmluvné vzťahy v