Ing. Igor Chrapčiak

konateľ spoločnosti Schrack Technik.

panelista

16. 6.1962, Absolvent Elektrotechnickej fakulty SVŠT, (v r.1985).

1985 -1998 Západoslovenské energetické závody, (ZSE, š.p.) Bratislava

Od r. 1998 Schrack Energietechnik / Schrack Technik s.r.o.,

Od r. 1999 riaditeľ, od r. 2005 konateľ spoločnosti.

V rokoch 2006-2010 člen predstavenstva spoločnosti Bratislavská Teplárenská a.s.

Podieľa sa na tvorbe koncepcie a realizácii komplexných systémov inteligentného diaľkového merania elektrickej energie a vyhodnocovania kvalitatívnych parametrov elektriny pre energetické spoločnosti a liberalizovaný energetický trh v SR i v zahraničí.


« Späť

Znalosti ako najdôležitejšie aktívum modernej organizácie

7.11.2019, Bratislava

  • Znalostný manažment – praktiky, technológie a praktické príklady
  • Learning Management System
  • Budoucnost organizací a jak se na ni připravit
  • Umelá inteligencia a znalosti

13. ročník konferencie Projektový manažment: Hybridné projektové riadenie – stratégia v praxi

22.-23.10.2019, Bratislava

Tri predkonferenčné workshopy
Hybridné projektové riadenie