Ing. Jaroslav Oster

konzultant a súdny znalec, Infoconsult

IT kriminalita v internom prostredí – prevencia a represia

Narastajúca informatizácia zákonite prináša aj enormný nárast javu definovateľného ako počítačová (IT) kriminalita. Jej prejavy a dopady zákonite neobchádzajú ani interné prostredie podnikateľských subjektov a organizácií, pričom riziko ich vzniku je často podceňovaným faktorom.

Jaroslav Oster, absolvent Elektrotechnickej fakulty TU Košice pôsobí v oblasti IT 18 rokov ako konzultant bezpečnosti IT v spoločnosti Info consult, s.r.o. Posledných 11 rokov pôsobí tiež ako súdny znalec v oblasti IT. Podieľal sa na rade vzdelávacích a realizačných projektov zameraných na problematiku informačnej bezpečnosti v zdravotníckom sektore, samospráve i komerčnom sektore.


« Späť