Ing. Jaroslav Prokop, PhD.

Konzultant a školiteľ v oblasti projektového manažmentu

Skúsenosti s využitím harmonogramu ako nástroja riadenia dodávateľov na veľkých projektoch

Je absolventom Technickej univerzity v Košiciach, kde na elektrotechnickej fakulte vyštudoval technickú kybernetiku (1987). Po ukončení štúdia sa zaoberal výskumnou činnosťou v oblasti riadenia technologických procesov na Ústave výpočtovej techniky pri TU Košice, kde neskôr pôsobil aj ako vysokoškolský pedagóg. Od roku 1993 začal pôsobiť v komerčnej sfére ako projektový manažér na veľkých IT projektoch (daňový informačný systém SR, register obyvateľov SR). Neskôr sa začal zaoberať konzultačnou a poradenskou činnosťou zameranou na riadenie IT projektov. V roku 2005 založil firmu IT konzult, s.r.o. (http://www.itkonzult.sk), ktorá je zameraná na konzultačnú a školiacu činnosť v oblasti projektového riadenia a na vývoj softvéru. V období 2003 – 2008 absolvoval doktorandské štúdium so zameraním na riadenie veľkých investičných projektov. V období 2003 – 2010 bol členom výboru Spoločnosti pre projektové riadenie. V rámci SPPR zaviedol a bol odborným garantom konzultačných dní, ktorých cieľom bolo šírenie najnovších poznatkov z projektového riadenia medzi členmi SPPR.  V období 2006 – 2007 bol zapojený ako projektový manažér SPPR do medzinárodného projektu „Project Management International”, zameraného na hodnotenie vyspelosti projektového riadenia vo firmách a v odvetviach na medzinárodnej úrovni. V súčasnosti sa veľmi intenzívne venuje otázkam tvorby a sledovania harmonogramov na veľkých projektoch.


« Späť

Riadenie rizík v dynamickom podnikovom prostredí

26. marca 2020, DoubleTree by Hilton, Bratislava

  • Riziká – prístupy a postupy na ich elimináciu
  • Riziká & informačná a kybernetická bezpečnosť