Ing. Ľubomír Slocík, PMP

senior konzultant, next level consulting

vedúci panelovej diskusie

Vzdelanie:

Ekonomická Univerzita v Bratislave, Národohospodárska Fakulta,
City University Business School, London, UK,
Jazyky: Anglicky, Rusky

Skúsenosti:

Accenture (1998-2001), konzultant na projektoch implementácie ERP systémov a procesnej optimalizácie.
T-Mobile (2002-2004), projektový manažér, vedúci projektovej kancelárie, projekty: implementácia CRM systémov, implementácia procesného riadenia vo firme, od roku 2004 pôsobí ako senior konzultant, coach a tréner pre rakúsku spoločnosť next level consulting.

Certifikovaný Project Management Professional (PMP) a certifikovaný PRINCE2 Practitioner

Coachoval a viedol projekty na Slovensku, v Bulharsku a v Anglicku. Prednášal a školil projektové riadenie v rôzných krajinách (Francúzsko, USA, ČR, Nemecko, Poľsko, Rumunsko, Rakúsko, Rusko). Vedie prípravné programy na certifikáciu projektových manažérov podľa štadardov PMI, IPMA a PRINCE2. Spolupracoval pri implementácii projektového riadenia v rôznych firmách (napr. T-Mobile, US Steel, Poštová Banka, T-Systems UK). Je členom prípravného výboru PMI Slovakia Chapter. Akreditovany tréner PRINCE2.


« Späť

Znalosti ako najdôležitejšie aktívum modernej organizácie

7.11.2019, Bratislava

  • Znalostný manažment – praktiky, technológie a praktické príklady
  • Learning Management System
  • Budoucnost organizací a jak se na ni připravit
  • Umelá inteligencia a znalosti

13. ročník konferencie Projektový manažment: Hybridné projektové riadenie – stratégia v praxi

22.-23.10.2019, Bratislava

Tri predkonferenčné workshopy
Hybridné projektové riadenie