Ing. Ľubomír Slocík, PMP

senior konzultant, next level consulting

vedúci panelovej diskusie

Vzdelanie:

Ekonomická Univerzita v Bratislave, Národohospodárska Fakulta,
City University Business School, London, UK,
Jazyky: Anglicky, Rusky

Skúsenosti:

Accenture (1998-2001), konzultant na projektoch implementácie ERP systémov a procesnej optimalizácie.
T-Mobile (2002-2004), projektový manažér, vedúci projektovej kancelárie, projekty: implementácia CRM systémov, implementácia procesného riadenia vo firme, od roku 2004 pôsobí ako senior konzultant, coach a tréner pre rakúsku spoločnosť next level consulting.

Certifikovaný Project Management Professional (PMP) a certifikovaný PRINCE2 Practitioner

Coachoval a viedol projekty na Slovensku, v Bulharsku a v Anglicku. Prednášal a školil projektové riadenie v rôzných krajinách (Francúzsko, USA, ČR, Nemecko, Poľsko, Rumunsko, Rakúsko, Rusko). Vedie prípravné programy na certifikáciu projektových manažérov podľa štadardov PMI, IPMA a PRINCE2. Spolupracoval pri implementácii projektového riadenia v rôznych firmách (napr. T-Mobile, US Steel, Poštová Banka, T-Systems UK). Je členom prípravného výboru PMI Slovakia Chapter. Akreditovany tréner PRINCE2.


« Späť

IT právo prakticky: GDPR po roku & zmluvné vzťahy v IT

17.septembra 2019, Bratislava

  • Blok GDPR po roku v praxi, čo priniesla európska norma, aké otázky ostali zatiaľ otvorené
  • Zmluvy a zmluvné vzťahy v