Milan Valjašek

špecialista pre rozvoj IT, Stredoslovenská energetika

Smart grid: dopad na stratégiu a slovenskú realitu

Sofistikované energetické distribučné siete, vybavené inteligentným fakturačným meraním, sú aktuálnym fenoménom vo všetkých vyspelých distribučných spoločnostiach, ktoré sa snažia efektívne riešiť významný nárast počtu dotovaných obnoviteľných zdrojov elektrickej energie s premenlivým charakterom výroby. Budovanie takýchto sietí je však náročným investičným procesom, ktorý možno prirovnať ku „prekážkovému behu na veľmi dlhú trať“ s neustále sa vzdiaľujúcim cieľom. Ako teda investovať, aby sme dobehli do cieľa v požadovanom limite a aby naši „diváci – zákazníci“ boli ochotní platiť „vstupné“ na tieto preteky?

Ing. Milan Valjašek, absolvent odboru Technická prevádzka telekomunikácií, Strojníckej a Elektrotechnickej fakulty Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline,  pracuje 26 rokov v Stredoslovenskej energetike, a.s., pričom posledných 12 rokov pôsobí  ako špecialista pre rozvoj informačných a telekomunikačných technológií pre podporu distribúcie elektrickej energie so zameraním na strategické plánovanie tohto rozvoja.  Od roku 2008 pôsobí  v združení  EURELECTRIC, v pracovnej skupine „Smart Grids/Network of the Future“.


« Späť

Znalosti ako najdôležitejšie aktívum modernej organizácie

7.11.2019, Bratislava

  • Znalostný manažment – praktiky, technológie a praktické príklady
  • Learning Management System
  • Budoucnost organizací a jak se na ni připravit
  • Umelá inteligencia a znalosti

13. ročník konferencie Projektový manažment: Hybridné projektové riadenie – stratégia v praxi

22.-23.10.2019, Bratislava

Tri predkonferenčné workshopy
Hybridné projektové riadenie