Ing. Pavol Dzurňák

Vedúci odboru Prevádzka VSE IT služby

Prípadová štúdia: Virtualizácia – skúsenosti a výzvy po roku ostrej prevádzky vo VSE Košice

Prezentácia skúsenosti z prechodu prevádzky IT systémov z dedikovaných na virtuálne servery. Stručné zhodnotenie naplnenia očakávaní, uvedenie pozitív a negatív z ekonomického a technického pohľadu. Výzvy do budúcnosti v prevádzke IT systémov v prostredí VSE.

1991 – 1996       TU, Fakulta elektrotechniky a informatiky Košice

PROFESIONÁLNE SKÚSENOSTI

2004 – súčasnosť: Názov spoločnosti: VSE IT služby, s.r.o.
Pracovná pozícia: Vedúci odboru Prevádzka
Náplň práce: Vedenie odboru Prevádzka, menežment v oblasti správy OS a DB,  sieti LAN / WAN a v oblasti hromadného spracovania dát. IT Projektový manažér a konzultant, riadenie projektov a komunikácia so zákazníkom, konzultačné a implementačné činnosti na projektoch, návrh procesov na báze ITIL

1999 – 2004 Názov spoločnosti: VSE, a.s. 
Pracovná pozícia: IT administrátor

1996 – 1998 Názov spoločnosti: Kybernetika, s.r.o.
Pracovná pozícia: Analytik IT procesov


« Späť

IT právo prakticky: GDPR po roku & zmluvné vzťahy v IT

17.septembra 2019, Bratislava

  • Blok GDPR po roku v praxi, čo priniesla európska norma, aké otázky ostali zatiaľ otvorené
  • Zmluvy a zmluvné vzťahy v