Ing. Peter Manda, MBA

nezávislý konzultant

vedúci panelu

P. Manda má dlhoročné skúsenosti v oblasti budovania štandardných a zákazníckych informačných systémov pre organizácie. Od roku 2006 pôsobí v spoločnosti Fidecon. Venuje sa poradenskej činnosti v oblasti strategického IT poradenstva, rozvoja a prevádzky informačných systémov a optimalizácie využitia IT zdrojov v organizáciách. Absolvoval Technickú univerzitu v Košiciach a The Open University vo Veľkej Británii. Je ženatý, má jedno dieťa, relaxuje cestovaním a pri tenise, golfe a lyžovaní.


« Späť

Znalosti ako najdôležitejšie aktívum modernej organizácie

7.11.2019, Bratislava

  • Znalostný manažment – praktiky, technológie a praktické príklady
  • Learning Management System
  • Budoucnost organizací a jak se na ni připravit
  • Umelá inteligencia a znalosti

13. ročník konferencie Projektový manažment: Hybridné projektové riadenie – stratégia v praxi

22.-23.10.2019, Bratislava

Tri predkonferenčné workshopy
Hybridné projektové riadenie