Ing. Rudolf Christopher Takáč

Prezident Spoločnosti pre projektové riadenie

panelista

Je konzultantom a garantom tréningov v oblasti projektového a procesného riadenia.Po ukončení vysokej školy pôsobil v rôznych manažérskych pozíciách, v ktorých bola požadovaná flexibilita a vysoká odolnosť voči stresu. Väčšinu závažných organizačných zmien a externých zákaziek riadil prostredníctvom projektov rôzneho rozsahu. Osobitnou kapitolou jeho profesionálneho rozvoja bolo riadenie náročných medzinárodných projektov financovaných z fondov EÚ.Praktické skúsenosti priebežne podporil štúdiom projektového riadenia. V rokoch 2004 – 2005 absolvoval študijné pobyty v Belgicku a USA (Dellaware). Je certifikovaný projektový manažér IPMA B, Prince2 Foundation, PRINCE2 Practitioner. Založil spoločnosť 2BCognitus (http://www.2bcognitus.com).
Časť jeho aktivít je spojená so Spoločnosťou pre projektové riadenie na Slovensku (SPPR). V rámci SPPR sa snaží spájať rôzne metodické prúdy (IPMA, PMI, OGC) do jedného celku, čo prináša v konečnom dôsledku benefit pre všetky zúčastnené strany.
Vo voľnom čase sa aktívne venuje vážnej hudbe. Ovláda viacero hudobných nástrojov: trúbka, klavír, organ. Je dirigentom speváckeho zboru.


« Späť

Riadenie rizík v dynamickom podnikovom prostredí

26. marca 2020, DoubleTree by Hilton, Bratislava

  • Riziká – prístupy a postupy na ich elimináciu
  • Riziká & informačná a kybernetická bezpečnosť