Ivan Makatúra

predseda IT Service Management Forum Slovensko

Vyštudoval odbor počítačové inžinierstvo na Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach. V súčasnosti je externým doktorandom na Katedre počítačov a informatiky FEI TU Košice, kde pracuje na dizertácii v oblasti teórie systémov pre detekciu prienikov v sieťovej prevádzke. Má mnohoročné skúsenosti v budovaní a navrhovaní automatizačných a informačných systémov. Profesionálne pôsobil v oblasti informačnej bezpečnosti, technickej podpory a riadenia IT procesov. Pracuje vo Všeobecnej úverovej banke a.s. vo funkcii riaditeľa odboru bezpečnosti (CSO) a v rovnakej funkcii pôsobil v Dexia banke Slovensko a.s. od roku 2004.

V Komisii pre bezpečnosť bánk a finančných operácií Slovenskej bankovej asociácie vedie pracovnú skupinu pre informačnú bezpečnosť. V Európskej bankovej federácii je členom pracovnej skupiny IT Fraud pri Komisii pre ochranu pred podvodmi a praním špinavých peňazí (Anti Fraud and AML Committee)

Je certifikovaným auditorom ISO 20000 a ISO 27000. Spolupracuje na preklade noriem ISO/IEC 20000 a 27000 a ich prevzatí do sústavy slovenských technických noriem. Bol spoluzakladateľom slovenskej pobočky IT Service management fóra, ktorého predsedom je už druhé funkčné obdobie.


« Späť

Znalosti ako najdôležitejšie aktívum modernej organizácie

7.11.2019, Bratislava

  • Znalostný manažment – praktiky, technológie a praktické príklady
  • Learning Management System
  • Budoucnost organizací a jak se na ni připravit
  • Umelá inteligencia a znalosti

13. ročník konferencie Projektový manažment: Hybridné projektové riadenie – stratégia v praxi

22.-23.10.2019, Bratislava

Tri predkonferenčné workshopy
Hybridné projektové riadenie