Ján Kvinta

VMware Territory Sales Manger Slovakia and Baltics

účastník panelovej diskusie

Ján Kvinta po ukončení štúdií na Fakulte Managementu a Fakulte Matematiky Fyziky a Informatiky Univerzity Komenského v Bratislave strávil polrok na študijnom pobyte na Cental College v Sydney. Začal pracovať v roku 2000 pre spoločnosť Wincor Nixdorf, ako Project Manager a neskôr ako Key Account Manager pre medzinárodné obchodné reťazce. Ďalej pôsobil v spoločnostiach IBM a Sun Microsystems ako Sales Manager a Account Manager. V roku 2008 začal pracovať v spoločnosti VMware, v novo vytvorenom zastúpení pre Českú republiku a Slovensko. 

V súčastnosti je pôsobi v spoločnosti VMware ako Territory Sales Manager zodpovedný za Slovensko a Pobaltské štáty.


« Späť

Pokročilé stratégie znižovania rizík a praktické nástroje a techniky pre ich posudzovanie


20. marca 2019, Bratislava

  • Nová norma ISO 31000:2018 Manažérstvo riziká
  • Prípadové štúdie z praxe
  • Praktické techniky manažérstva rizík