Jan Mysliveček

konzultant, THE BOSTON CONSULTING GROUP

Analýza nákladov a prínosov zavedenia inteligentných meracích systémov na Slovensku

Medzinárodná poradenská a konzultačná spoločnosť Boston Consulting Group vykonala začiatkom roku 2011 odborné zhodnotenie dlhodobých celospoločenských nákladov a prínosov zavedenia inteligentných meracích systémov na Slovensku. V príspevku budú predstavené predpoklady tejto analýzy a jej výsledky. Najväčšia pozornosť bude venovaná významu jednotlivých prínosov v špecifických podmienkach Slovenska.

Jan Myslivecek is a consultant with The Boston Consulting Group. He focuses on energy sector in CEE countries. His experience includes analysis of cost and benefits of Smart Metering in a CEE country; design of alternative regulation of renewable sources of energy; optimization of sales and trading activities and impact of gas market decoupling. Jan Mysliveček holds a Ph.D degree in economics from CERGE-EI and Mgr. degree in theoretical mathematics from Masaryk University in Brno. During his studies at CERGE-EI, he spent ten months at the University of California, San Diego as a Fulbright scholar.


« Späť

Znalosti ako najdôležitejšie aktívum modernej organizácie

7.11.2019, Bratislava

  • Znalostný manažment – praktiky, technológie a praktické príklady
  • Learning Management System
  • Budoucnost organizací a jak se na ni připravit
  • Umelá inteligencia a znalosti

13. ročník konferencie Projektový manažment: Hybridné projektové riadenie – stratégia v praxi

22.-23.10.2019, Bratislava

Tri predkonferenčné workshopy
Hybridné projektové riadenie