Jozef Balun

generálny riaditeľ NOVITECH

Integrated BPM

Jozef Balun, narodený v roku 1959 v Levoči. Po absolvovaní Vysokej školy technickej v Košiciach v roku 1983, pôsobil vo vedeckej a akademickej sfére na Slovenskej akadémii vied v oblasti vývoja hardvérových a softvérových riešení pre oblasť atómovej fyziky . Po revolúcii od 1989 pôsobil v súkromnej sfére (Novitech, CSC) v rôznych rozsiahlych IT projektoch na manažérskej pozícii. Zakladateľ súkromnej firmy pFlow s.r.o. zameranej na BPM riešenia. Od roku 2008 generálny riaditeľ a člen predstavenstva Novitech a.s.


« Späť

Pokročilé stratégie znižovania rizík a praktické nástroje a techniky pre ich posudzovanie


20. marca 2019, Bratislava

  • Nová norma ISO 31000:2018 Manažérstvo riziká
  • Prípadové štúdie z praxe
  • Praktické techniky manažérstva rizík