Jozef Balun

generálny riaditeľ NOVITECH

Integrated BPM

Jozef Balun, narodený v roku 1959 v Levoči. Po absolvovaní Vysokej školy technickej v Košiciach v roku 1983, pôsobil vo vedeckej a akademickej sfére na Slovenskej akadémii vied v oblasti vývoja hardvérových a softvérových riešení pre oblasť atómovej fyziky . Po revolúcii od 1989 pôsobil v súkromnej sfére (Novitech, CSC) v rôznych rozsiahlych IT projektoch na manažérskej pozícii. Zakladateľ súkromnej firmy pFlow s.r.o. zameranej na BPM riešenia. Od roku 2008 generálny riaditeľ a člen predstavenstva Novitech a.s.


« Späť

Znalosti ako najdôležitejšie aktívum modernej organizácie

7.11.2019, Bratislava

  • Znalostný manažment – praktiky, technológie a praktické príklady
  • Learning Management System
  • Budoucnost organizací a jak se na ni připravit
  • Umelá inteligencia a znalosti

13. ročník konferencie Projektový manažment: Hybridné projektové riadenie – stratégia v praxi

22.-23.10.2019, Bratislava

Tri predkonferenčné workshopy
Hybridné projektové riadenie