Jozef Chebeň, CISA, CISM

konateľ spoločnosti

účastník panelovej diskusie

V oblasti bezpečnosti informačných systémov pôsobí 17 rokov rokov, špecializuje sa na návrh bezpečnostnej architektúry. Participoval na príprave projektov a realizácii dátových centier v SR z dôrazom na návrh bezpečnostných opatrení a špecifikáciu prevádzkových podmienok.

 


« Späť

Znalosti ako najdôležitejšie aktívum modernej organizácie

7.11.2019, Bratislava

  • Znalostný manažment – praktiky, technológie a praktické príklady
  • Learning Management System
  • Budoucnost organizací a jak se na ni připravit
  • Umelá inteligencia a znalosti

13. ročník konferencie Projektový manažment: Hybridné projektové riadenie – stratégia v praxi

22.-23.10.2019, Bratislava

Tri predkonferenčné workshopy
Hybridné projektové riadenie