Jozef Chebeň, CISA, CISM

konateľ spoločnosti

účastník panelovej diskusie

V oblasti bezpečnosti informačných systémov pôsobí 17 rokov rokov, špecializuje sa na návrh bezpečnostnej architektúry. Participoval na príprave projektov a realizácii dátových centier v SR z dôrazom na návrh bezpečnostných opatrení a špecifikáciu prevádzkových podmienok.

 


« Späť