JUDr. Martin Maisner

advokát a partner ROWAN LEGAL

Outsourcing IT služieb a jeho právne aspekty

Outsourcing je moderný, ale komplikovaný zmluvný variant poskytovania služieb v IT. Tento zmluvný model je mimoriadne variabilný a na jeho platforme je možné demonštrovať špecifiká zmluvných vzťahov v IT, kritické miestá súčasnej legislatívy, možné zmluvné riešenia a prepojiť prezentáciu s príkladmi z praxe.

JUDr. Martin Maisner pôsobí už cez dvadsať  rokov ako advokát – špecialista v oblasti práva informačných technológií na Slovensku, v Čechách a v rade ďalších zemí. Je autorom niekoľko desiatok odborných článkov a podieľal sa na rade odborných publikácií. Prednáša na niekoľkých univerzitách na Slovensku aj v zahraničí. Patri k tvorcom medzinárodné právne teórie outsourcingu, zabýva sa právnymi aspektmi cloud computingu a špecifikami práva informačných technológii.


« Späť

Digitálny svet a právne aspekty jeho fungovania

  • Efektívne vymáhanie práv
  • Ochrana súkromia v digitálnom svete
  • IT zmluvy

Bratislava, 24.9.2020

Riadenie rizík v dynamickom podnikovom prostredí

8. septembra 2020, DoubleTree by Hilton, Bratislava

  • Riziká – prístupy a postupy na ich elimináciu
  • Riziká & informačná a kybernetická bezpečnosť