Karol Hederling

riaditeľ segmentu Property Services spoločnosti ISS Facility Services pre Slovenskú republiku

Facility management ako kľúčový faktor správy a optimalizácie majetku spoločnosti

Po vyštudovaní Fakulty architektúry v Bratislave sa osem rokov venoval projektovej práci a interiérovej tvorbe v oblasti kultúrnych stavieb. Po roku 1989 sa začal venovať manažmentu a správe nehnuteľností. Najskôr v komunálnej sfére v Bratislave Starom meste, kde reštrukturalizoval bývalý bytový podnik na Správu a údržbu domov Staré Mesto. V roku 1996 založil spolu s partnermi a riadil ako generálny riaditeľ Prvú správcovskú a.s. Spoločnosť bola priekopníkom modernej správy nehnuteľností – facility managementu a aj po viacerých zmenách a rebrandingoch je dodnes popredným poskytovateľom týchto služieb. V roku 2001 ako výkonný riaditeľ pripravil zásadnú zmenu v oblasti správy družstevných, resp. odpredaných bytov v Bratislave IV.

V roku 2002 nastúpil Karol Hederling do medzinárodnej spoločnosti Slovenské telekomunikácie, a.s. (dnes Slovak Telekom, a.s.) na pozíciu vedúceho odboru správy nehnuteľností, neskôr sa stal riaditeľom Sekcie manažovania nehnuteľností a interných služieb. V priebehu troch rokov sa podieľal na príprave a aj sám pripravil komplexný outsourcing týchto činností a od roku 2006 bol generálnym riaditeľom spoločnosti DeTeImmobilien Slovakia s.r.o., ktorá prevzala kompletnú agendu správy nehnuteľností a ďalších služieb od Slovak Telekomu. Spoločnosť neskôr z dôvodu zmeny vlastníctva materskej spoločnosti v Nemecku zmenila meno na STRABAG Property and Facility Services s.r.o.

Od roku 20111 je v spoločnosti ISS Facility Services riaditeľom segmentu Property Services pre Slovenskú republiku. Spoločnosť ISS je popredným svetovým poskytovateľom služieb FM.

Karol Hederling je zakladajúcim členom a viceprezidentom Slovenskej asociácie Facility managementu.


« Späť