Libor Kozubík

Business Development Executive, Intelligent Utility Networks, IBM Central and Eastern Europe

Nové výzvy pre vytváranie pokrokovej grid infraštruktúry na dodávku elektriny

Súčasná koncepcia dnešnej prenosovej a distribučnej sústavy odráža dobu, kedy energia bývala relatívne lacná a dopady na životné prostredie neboli vnímané ako zásadné. Koncepcia elektroenergetiky tým priamo nabáda k tomu, aby bola riadená centrálne. Z globálneho pohľadu elektrizačné sústavy vykazujú relatívne nízku mieru „inteligencie“ umožňujúcu monitorovať a riadiť toky elektrickej energie a vyrovnávať zaťaženie v rámci sústav. Je teda otázkou k zamysleniu, či môžeme tieto sústavy vytvoriť „Inteligentné“, teda Smart.

Ing. Libor Kozubík vyštudoval Elektrotechnickú fakultu na Banskej-Technickej univerzite v Ostrave. V rokoch 1998 – 2005 pracoval na projektoch implementácie informačných systémov v oblasti distribúcie elektriny v Španielsku, Argentíne, Moldavsku a Českej republike. V Českej republike sa podielal na projekte implementácie informačného systému operátora trhu s elektrinou a na implementácií projektov v oblasti obchodovania s elektrinou. Od roku 2007 pracuje v spoločnosti IBM ako konzultant pre energetiku a utility – oblasť Smard Grids. V rámci IBM dodával v rokoch 2007 – 2011 projekty pre popredné České a Slovenské distribučné elektroenergetické spoločnosti v oblasti Automated Meter Managementu, Work Force Managementu a e-mobility. V súčastnosti pôsobí aj ako obchodný zástupca spoločnosti IBM v oblasti Smart Grids pre teritórium Strednej a Východnej Európy.


« Späť

Riadenie rizík v dynamickom podnikovom prostredí

26. marca 2020, DoubleTree by Hilton, Bratislava

  • Riziká – prístupy a postupy na ich elimináciu
  • Riziká & informačná a kybernetická bezpečnosť