Lukáš Neduchal

senior manažér oddelenia Technologických a bezpečnostných rizík Ernst & Young na Slovensku

Znižovanie nákladov prostredníctvom virtualizácie a cloud computingu

V súvislosti so súčasnými ekonomickými procesmi ponúka virtualizácia niektoré zaujímavé možnosti pre podnikový manažment, ktorý chce znižovať náklady, zvyšovať ovládateľnosť a zlepšovať celkovú účinnosť IT. Cloud computing primárne zahŕňa outsourcing počítačovej kapacity prostredníctvom služieb tretej strany cez internet. Pomôže znížiť náklady na energiu, pamäť, hardvér, personál a nehnuteľnosti.

Je senior manažérom oddelenia Technologických a bezpečnostných rizík spoločnosti Ernst & Young na Slovensku. V rámci vedenia tohto tímu sa venuje najmä vykonávaniu bezpečnostných previerok a auditov IT prostredí. Špecializuje sa predovšetkým na problematiku bezpečnosti, ochrany a kontroly integrity dát najviac rozšírených ERP systémov. V rámci svojej praxe sa zúčastnil a viedol mnoho projektov z oblasti bezpečnosti a bezpečnostných previerok informačných systémov významných bánk, poisťovní a priemyselných podnikov v Českej republike a na Slovensku.

Po absolvovaní Vysokého učenia technického (VUT) v Brne nastúpil v roku1997 na oddelenie audítorských služieb spoločnosti Ernst & Young v Českej republike. V roku 2001 sa stal členom oddelenia Technologických a bezpečnostných rizík (TSRS) a ako odborný poradca pracoval na projektoch informačnej bezpečnosti v Českej republike. V roku 2004 sa stal manažérom tohto oddelenia spoločnosti Ernst & Young pre Slovenskú republiku. Je certifikovaným audítorom informačných systémov (CISA), členom Information Systems Audit and Control Association (ISACA) a členom Chartered Association of Certified Accountants (FCCA).


« Späť

IT právo prakticky: GDPR po roku & zmluvné vzťahy v IT

17.septembra 2019, Bratislava

  • Blok GDPR po roku v praxi, čo priniesla európska norma, aké otázky ostali zatiaľ otvorené
  • Zmluvy a zmluvné vzťahy v