Lutz Reinegger

Head of Quality & Processes at T-Systems Slovakia

Po ukončení strednej školy v lete 1998 L. Reinegger nastúpil do debis Systemhaus GmbH, kde pracoval 3 roky ako certifikovaný Špecialista IT operácií. Počas týchto rokov vystriedal množstvo pracovísk na juhozápade Nemecka. Po skončení tréningu v roku 2001 pracoval 3 roky ako Systémový Administrátor spravujúci kritický UNIX, databázy a middleware systémy, a to najmä pre zákazníkov z oblasti automobilového priemyslu. Medzitým sa debis Systemhaus GmbH integrovali do skupiny Deutsche Telekom ako časť novovytvoreného prevádzkovateľa IKT služieb T-Systems.

Štúdium na univerzite začal L. Reinegger v roku 2004 na Karlsruhe univerzite aplikovaných vied, kde sa zameral na štúdium podnikových informačných systémov. Počas týchto štúdií sa teda zameriaval na štúdium podnikovej ekonomiky rovnako ako štúdium vývoja softvéru s celkovým rozvojovým procesom. Ani počas týchto 3 rokov Lutz Reinegger nestratil kontakt so spoločnosťou T-Systems a pokračoval v práci ako študent vo svojom bývalom time. Po získaní prvých medzinárodných skúseností počas šesť mesačnej pracovnej stáže v T-Systems Slovakia dokončil L. Reinegger svoje študium s bakalárskym diplomom so záverečnou prácou na tému “ISO 9001 pre NearShoring lokalitu poskytovateľa IT služieb”.
V roku 2007 sa L. Reinegger presťahoval na Slovensko a začal budovať oddelenie Kvality a Procesov v spoločnosti T-Systems Slovakia. V súčasnej dobe podlieha priamo výkonnému riaditeľovi a riaditeľovi IKT operácií v T-Systems Slovakia Jozefovi Ondášovi. Reineggerov tím pokračuje v raste a integruje obe funkcie procesného manažmentu v spoločnosti – procesný manažment pre incidenty, zmeny, problémové riešenia a konfiguráciu rovnako ako aj projekty Six Sigma Black Belts, ktoré zahŕňajú Six Sigma a Lean projekty v spoločnosti T-Systems Slovakia, usilujúc sa o kontinuálne zlepšenie služieb.


« Späť

Virtuálna konferencia CLOUD V DIGITÁLNEJ EKONOMIKE 2020+. O kvalitu a bezpečnosť služby ide až v prvom rade.

BEZPLATNÁ REGISTRÁCIA! Začíname: 18.6.2020

Riadenie rizík v dynamickom podnikovom prostredí

8. septembra 2020, DoubleTree by Hilton, Bratislava

  • Riziká – prístupy a postupy na ich elimináciu
  • Riziká & informačná a kybernetická bezpečnosť