Marcel Fitere

člen predstavenstva Východoslovenská Distribučná a.s. a vedúci úseku Asset manažment a dispečing

Inteligentné siete: meranie a skúsenosti s pilotným projektom vo Východoslovenskej Distribučnej

Technologický pokrok a nové trendy vo výrobe a využívaní energií sú súčasťou nášho každodenného života. Distribučné spoločnosti monitorujú tieto aktivity a citlivo reagujú na tieto podnety. Východoslovenská Distribučná a.s. už od roku 2005 inštaluje u vybraných zákazníkov systémy automatizovaného zberu meraných dát. V roku 2010 spustila pilotný projekt, pri ktorom je testovaná citlivosť zákazníkov, z hľadiska efektívneho využívania elektriny (tendenciu šetrenia) na informácie o jeho spotrebe doručované zákazníkovi s vyššou periodicitou.

Marcel Fitere je absolventom Technickej univerzity v Košiciach odbor elektroenergetika. Pracovnú kariéru začínal v rokoch 1996 v spoločnosti U. S. Steel. Od roku 1997 pracoval pre koncern ABB v oblasti elektroenergetiky a riadiacich systémov ako projektový manažér a neskôr zodpovedný za inžiniering a obchodný segment riadiace systémy a ochrany, od roku 2004 riaditeľ divízie pre výkonové technológie. Pre spoločnosť Východoslovenská energetika, a.s. začal pracovať v roku 2005, zodpovedný za prevádzku a manažment distribučnej siete. Po undbundlingu – vyčlenení služieb distribúcie do novovytvorenej dcérskej spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s., pôsobí od 1. júla 2007 ako člen predstavenstva spoločnosti a zároveň vedúci úseku Assetmanažment a dispečing.


« Späť

Riadenie rizík v dynamickom podnikovom prostredí

26. marca 2020, DoubleTree by Hilton, Bratislava

  • Riziká – prístupy a postupy na ich elimináciu
  • Riziká & informačná a kybernetická bezpečnosť