Marián Klas

systémový inžinier, Cisco Slovensko

Využitie virtualizačných technológií v prostredí dátových centier

Virtualizácia serverov, sieťovej infraštruktúry a SAN zdrojov je v prostredí moderných dátových centier horúcou témou sľubujúcou efektívnejšie využívanie zdrojov, redukciu energetickej spotreby, redukciu nárokov na priestor a chladenie. Využitie virtualizačných technológii prináša reálne a dobre viditeľné výsledky pri redukcii ako investičných, tak aj prevádzkových nákladov a je preto logické, že tieto technológie upútavajú pozornosť návrhárov i prevádzkovateľov dátových centier. V prednáške sa zameriame na predstavenie riešení určených pre infraštruktúru virtualizovaných serverov a predstavíme technológiu Unified Computing spolu s náčrtom možností jej využitia.

V roku 1991 absolvoval Fakultu elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, odbor Telekomunikačná technika. V spoločnosti Cisco Systems Slovensko pracuje od roku 1998 ako systémový inžinier so zameraním na technológie dátových centier a unifikovanej komunikácie. Od roku 2000 je držiteľom certifikácie CCIE (Cisco Certified Internetworking Expert).


« Späť

IT právo prakticky: GDPR po roku & zmluvné vzťahy v IT

17.septembra 2019, Bratislava

  • Blok GDPR po roku v praxi, čo priniesla európska norma, aké otázky ostali zatiaľ otvorené
  • Zmluvy a zmluvné vzťahy v