Marián Tóth

Head of CSS Infrastructure Operations, T-Systems Slovakia

Marián Tóth nastúpil do spoločnosti T-Systems Slovakia v septembri 2009 ako výrobný manažér prevádzky infraštruktúry CSS. Od 1.1.2010 zastáva pozíciu vedúceho prevádzky infraštruktúry CSS. Táto funkcia pozostáva z monitoringu a správy operačných systémov (Windows, Unix/Linux), DATA (Storage & Backup) a Enterprise Server Solutions (Network/Firewall, Dynamic Computings, Systems Management,…).

Od roku 1986 až do roku 2000 pracoval v spoločnosti VSŽ v Košiciach. Počas tohoto obdobia prešiel rôznymi funkciami od projektanta strojných zariadení, cez programátora – analytika, vedúceho oddelenia pre vývoj informačných systémov DZ Vysoké pece až po vedúceho odboru vývoja a správy IS Financial 2000 (ERP systém) za oblasť finančných modulov.

Od roku 2000 až do roku 2009 pracoval v spoločnosti U.S.Steel v Košiciach. Počas tohoto obdobia prešiel rôznymi funkciami od vedúceho odboru, projektového manažéra, zástupcu generálneho manažéra , generálneho manažera pre riadenie aplikácií až po generálneho manažéra pre infraštruktúru so zodpovednosťou za Košice a Srbsko. V danom období riadil organizáciu s počtom do 250 ľudí.

Marián Tóth má ukončené vysokoškolské vzdelanie v odbore Objemové a plošné tvárnenie, ktoré ukončil na VŠT v Košiciach v roku 1986. Počas svojej profesnej kariéry absolvoval rôzne profesionálne školenia so zameraním na Oracle technológie, ako aj viaceré manažérske školenia doma a v zahraničí.


« Späť

Znalosti ako najdôležitejšie aktívum modernej organizácie

7.11.2019, Bratislava

  • Znalostný manažment – praktiky, technológie a praktické príklady
  • Learning Management System
  • Budoucnost organizací a jak se na ni připravit
  • Umelá inteligencia a znalosti

13. ročník konferencie Projektový manažment: Hybridné projektové riadenie – stratégia v praxi

22.-23.10.2019, Bratislava

Tri predkonferenčné workshopy
Hybridné projektové riadenie