Martin Hrnčiar

Site and Facilities Leader, Global Technology Services, IBM Slovensko

Realizácia Dátových centier

Dátové centrá záhřňajú širokú oblasť profesíi a špecializácii. Správna a kvalitná realizácia projektu dátového centra je preto komplexným súborom mnohých riadiacich a technických činností, pre ktoré je potrebné nielen know-how, ale aj množstvo skúseností. Skúsenosti s realizáciami DC na Slovensku, kritické faktory pre úspešné zvládnutie projektu DC, ako aj technické nuansy a detaily ktoré treba mať na zreteli a chyby ktorých sa treba vyvarovať.

Martin Hrnčiar pracuje viac ako 14 rokov v oblasti projektového manažmentu a dátových centier. Riadil významné projekty budovania dátových centier na Slovensku v rámci divízie GTS (Global Technology Services) ako DC špecialista a projektový manažér. V súčasnosti je lídrom oddelnia Site & Facilities services, ktoré má v IBM na starosti projekty a služby spojené s oblasťou dátových centier.  Je absolventom EF STU v Bratislave.


« Späť