Martin Sliva

sekcia energetiky, Ministerstvo hospodárstva SR

Slovenská energetická stratégia a zavádzanie inteligentných meracích systémov na Slovensku

Jedným z cieľov energetickej politiky SR je zvyšovanie efektívnosti v dodávkach energie. V spojení s povinnosťami stanovenými európskou legislatívou v 3. energetickom balíku vytvoria štátne orgány prostredie pre použitie inteligentných meracích systémov ako základných kameňov smart siete. Prednáška bude zameraná na objasnenie legislatívnych povinností a priblíženie konzultačných procesov pri ich príprave. Bude sa venovať charakteristike perspektív, ako aj rizík spojených s využitím digitálnych technológií v rámci energetickej sústavy.

•        na Ministerstve hospodárstva SR pracuje od roku 2004, kde v súvislosti s európskou agendou v energetike pôsobil vo viacerých výboroch zriadených Európskou komisiou

•        Od roku 2005 zastupuje SR v otázke Transeurópskych energetických sietí

•        V roku 2006 spoluzodpovedal za transpozíciu Smernice 2005/89/ES o bezpečnosti dodávok elektriny a investíciách do infraštruktúry do slovenskej energetickej legislatívy

•        Od roku 2007 pôsobil ako člen vyjednávacieho tímu pri rokovaniach o 3. energetickom balíčku

•        V súčasnosti sa venuje najmä trhu s elektrinou, energetickej infraštruktúre vrátane smart metering a smart grids


« Späť

Virtuálna konferencia CLOUD V DIGITÁLNEJ EKONOMIKE 2020+. O kvalitu a bezpečnosť služby ide až v prvom rade.

BEZPLATNÁ REGISTRÁCIA! Začíname: 18.6.2020

Riadenie rizík v dynamickom podnikovom prostredí

8. septembra 2020, DoubleTree by Hilton, Bratislava

  • Riziká – prístupy a postupy na ich elimináciu
  • Riziká & informačná a kybernetická bezpečnosť