Mgr. Henrich Hipča

konzultant a školiteľ v oblasti projektového manažmentu

Riadenie projektov v prostredí programov financovaných z fondov EÚ

Cetifikovaný projektový manažér (PRINCE2® Registered Practitioner), akreditovaný tréner (PRINCE2® Accredited Trainer), akreditovaný tréner riadenia hodnoty (MoV™ Accredited Trainer). Nezávislý konzultant a tréner pôsobiaci v rámci medzinárodnej skupiny vzdelávacích a konzultačných spoločností POTIFOB® špecializujúcej sa na oblasť projektového riadenia.
Projektovým riadením sa zaoberá od roku 1998. Predovšetkým išlo o neinvestičné neziskové projekty zamerané na podporu a rozvoj podnikov na trhu EÚ, zvyšovanie konkurencieschopnosti podnikov a prienik slovenských podnikov na zahraničné trhy. Okrem toho sa podieľal na iniciácii a riadení projektov v iných oblastiach v neziskovom sektore zameraných na ochranu základných ľudských práv, prevenciu kriminality či bezpečnosť na internete. Zákazníkom týchto projektov bola štátna správa a Európska komisia. Používateľmi produktov dodaných v rámci nich boli predovšetkým malé a stredné podniky, pracovníci štátnej správy a neziskových organizácií, učitelia aj deti.
Magisterské štúdium na Univerzite sv. Cyrila a Metoda (UCM) v Trnave ukončil v špecializácii masmediálna komunikácia. Väčšinu skúseností s projektovým riadením získal v neziskovom sektore. Podieľal sa na príprave, koordinoval a riadil štátny program a projekty zamerané na podporu rozvoja podnikov. Spolupracoval na tvorbe a zavádzaní nástrojov na riadenie rôznych projektov, budovaní projektovej kancelárie, výbere, vzdelávaní a motivácii členov projektových tímov.


« Späť

IT právo prakticky: GDPR po roku & zmluvné vzťahy v IT

17.septembra 2019, Bratislava

  • Blok GDPR po roku v praxi, čo priniesla európska norma, aké otázky ostali zatiaľ otvorené
  • Zmluvy a zmluvné vzťahy v