JUDr. Tomaš Nielsen

advokát, advokátska kancelária NIELSEN

Cloud computing a zmluvný rámec dodávky nového typu služby

Prezentácia sa zaoberá právnymi aspektmi nových obchodných modelov v oblasti IT služieb, akými sú najmä Cloud Computing a virtualizácia. Tomáš Nielsen zoznámi účastníkov s otázkami, ktoré by v žiadnej zmluve na tento typ služieb nemali zostať nezodpovedané ako aj s ustanoveniami, slúžiacimi na zabezpečenie potrieb poskytovateľov i zákazníkov, ako aj výhod týchto modelov, založených na flexibilite zmien v nastavení služieb či možnosti nastavovať si služby v režimu online pri súčasnom zachovaní právnej istoty účastníkov a súladu skutočného stavu so stavom zmluvným.

Tomáš Nielsen, spoločník advokátskej kancelárie NIELSEN, pôsobiacej na Slovensku aj v Českej republike, sa dlhodobo venuje právu informačných technológií, telekomunikácií, autorskému a mediálnemu právu. Je členom Konzultačnej rady Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy, v minulosti zastaval aj post prezidenta Združenia používateľov elektronických komunikácií v ČR. Bol členom pracovnej skupiny Ministerstva kultúry SR pre novelu autorského zákona. Tomáš Nielsen je autorom či spoluautorom odborných článkov a publikácií, prednáša na konferenciách, venovaných softvérovému právu, informačným systémom, ochrane duševného vlastníctva a pod.


« Späť