Michal Majerčík

generálny riaditeľ CNC

účastník panelovej diskusie

Od roku 1994 pôsobí v oblasti riadenia ICT projektov, momentálne na pozícii generálneho riaditeľa spoločnosti CNC, a.s. V spoločnsti sa spolupodieľal na desiatkach projektoch v oblasti outsourcingu IT, realizácie a správy LAN, WAN prostredí, bezpečnosti sietí,  videokonferenčných riešení, riešení pre optimalizáciu a konsolidáciu infraštruktúry. Má skúsenosti s riadením rozsiahlych projektov a implementáciou systémov a nástrojov pre nasadzovanie, správu a riadenie projektov ICT v organizáciách.


« Späť