Miloš Molnár, MBA

Manager, Risk and Perfomance Services KPMG Slovensko

účastník panelovej diskusie

M. Molnár pôsobí viac ako 10 rokov v oblasti IT a programového a projektového manažmentu. Aktuálne zastáva manažérsku pozíciu v KPMG Slovensko na oddelení Risk Advisory Services, odkiaľ nastúpil z divízie IT Solutions and Services spoločnosti Siemens kde riadil významné projekty viac ako 5 rokov. Vo svojej kariére prešiel oblasťami analýzy a návrhu riešení, riadenia vývoja softvéru aj konzultačných služieb súvisiacich s implementáciou IT riešení. Svoje vzdelanie rozvíja kontinuálne, vlastní cetrifikát IPMA B – Senior Project Manager a MBA dizertáciu „IT Strategy” obhájil na The Nothingham Trent University.


« Späť

Informačná a kybernetická bezpečnosť prakticky

* Trendy, stratégie a taktiky informačnej a kybernetickej bezpečnosti

* Praktický pohľad na bezpečnosť

23. mája 2019, Bratislava