Miloš Molnár, MBA

Manager, Risk and Perfomance Services KPMG Slovensko

účastník panelovej diskusie

M. Molnár pôsobí viac ako 10 rokov v oblasti IT a programového a projektového manažmentu. Aktuálne zastáva manažérsku pozíciu v KPMG Slovensko na oddelení Risk Advisory Services, odkiaľ nastúpil z divízie IT Solutions and Services spoločnosti Siemens kde riadil významné projekty viac ako 5 rokov. Vo svojej kariére prešiel oblasťami analýzy a návrhu riešení, riadenia vývoja softvéru aj konzultačných služieb súvisiacich s implementáciou IT riešení. Svoje vzdelanie rozvíja kontinuálne, vlastní cetrifikát IPMA B – Senior Project Manager a MBA dizertáciu „IT Strategy” obhájil na The Nothingham Trent University.


« Späť

IT právo prakticky: GDPR po roku & zmluvné vzťahy v IT

17.septembra 2019, Bratislava

  • Blok GDPR po roku v praxi, čo priniesla európska norma, aké otázky ostali zatiaľ otvorené
  • Zmluvy a zmluvné vzťahy v