Miloš Molnár, MBA

Manager, Risk and Perfomance Services KPMG Slovensko

účastník panelovej diskusie

M. Molnár pôsobí viac ako 10 rokov v oblasti IT a programového a projektového manažmentu. Aktuálne zastáva manažérsku pozíciu v KPMG Slovensko na oddelení Risk Advisory Services, odkiaľ nastúpil z divízie IT Solutions and Services spoločnosti Siemens kde riadil významné projekty viac ako 5 rokov. Vo svojej kariére prešiel oblasťami analýzy a návrhu riešení, riadenia vývoja softvéru aj konzultačných služieb súvisiacich s implementáciou IT riešení. Svoje vzdelanie rozvíja kontinuálne, vlastní cetrifikát IPMA B – Senior Project Manager a MBA dizertáciu „IT Strategy” obhájil na The Nothingham Trent University.


« Späť

Znalosti ako najdôležitejšie aktívum modernej organizácie

7.11.2019, Bratislava

  • Znalostný manažment – praktiky, technológie a praktické príklady
  • Learning Management System
  • Budoucnost organizací a jak se na ni připravit
  • Umelá inteligencia a znalosti

13. ročník konferencie Projektový manažment: Hybridné projektové riadenie – stratégia v praxi

22.-23.10.2019, Bratislava

Tri predkonferenčné workshopy
Hybridné projektové riadenie