Miroslav Petrek

Technical Sales team Leader, IBM Slovensko

Perspektivy využitia Cloud Computingu s pomocou IBM technológií

Model dodávania IT služieb pre rôzne odvetvia s využitím cloud computingu optimalizuje využívanie technológií a snaží sa znížiť náklady a komplexnosť IT prostredia. Budovanie a transfromácia IT prostredia na báze referenčnej architektúry a využitie IBM softvérových riešení pre budovanie a nasadzovanie cloud služieb. Kritéria pre rozhodovanie o vhodnosti cloud riešení a prvé skúsenosti zázkazníkov s budovaním prostredia na báze cloud computingu.

Má pätnásťročnú prax ako IT špecialista a IT architekt v IT projektoch IBM. Venuje sa hlavne projektom zavádzania, rozvoja a integrácie podnikových informačných systémov v bankovom, vládnom a priemyselnom sektore. Je zodpovedný za analýzu, koncepčný adetailný technologický návrh, implementáciu podnikových informačných systémov na aplikačnej a technickej úrovni. Je absolventom Fakulty Elektrotechniky a Informatiky Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave, inžinierske štúdium: Informatika – Telekomunikácie. V IBM pracuje od roku 2001 ako IT Software Architekt. Má certifikáty: IBM Accredited IT Specialist, IBM Certified Database a IBM Certified Solution Designer – DB2 Business Intelligence V8. Bol IT špecialistom vo viacerých významných projektoch: Všeobecné zdravotná poistovňa SK (IT infraštruktúra pre SAP a interné systémy), Slovak Telecom, Slovensko (EER – Enterprise Electronic Registry), Allianz Slovenská poisťovňa (OnDemand skenovanie)


« Späť

IT právo prakticky: GDPR po roku & zmluvné vzťahy v IT

17.septembra 2019, Bratislava

  • Blok GDPR po roku v praxi, čo priniesla európska norma, aké otázky ostali zatiaľ otvorené
  • Zmluvy a zmluvné vzťahy v