Miroslav Petrek

Technical Sales team Leader, IBM Slovensko

Perspektivy využitia Cloud Computingu s pomocou IBM technológií

Model dodávania IT služieb pre rôzne odvetvia s využitím cloud computingu optimalizuje využívanie technológií a snaží sa znížiť náklady a komplexnosť IT prostredia. Budovanie a transfromácia IT prostredia na báze referenčnej architektúry a využitie IBM softvérových riešení pre budovanie a nasadzovanie cloud služieb. Kritéria pre rozhodovanie o vhodnosti cloud riešení a prvé skúsenosti zázkazníkov s budovaním prostredia na báze cloud computingu.

Má pätnásťročnú prax ako IT špecialista a IT architekt v IT projektoch IBM. Venuje sa hlavne projektom zavádzania, rozvoja a integrácie podnikových informačných systémov v bankovom, vládnom a priemyselnom sektore. Je zodpovedný za analýzu, koncepčný adetailný technologický návrh, implementáciu podnikových informačných systémov na aplikačnej a technickej úrovni. Je absolventom Fakulty Elektrotechniky a Informatiky Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave, inžinierske štúdium: Informatika – Telekomunikácie. V IBM pracuje od roku 2001 ako IT Software Architekt. Má certifikáty: IBM Accredited IT Specialist, IBM Certified Database a IBM Certified Solution Designer – DB2 Business Intelligence V8. Bol IT špecialistom vo viacerých významných projektoch: Všeobecné zdravotná poistovňa SK (IT infraštruktúra pre SAP a interné systémy), Slovak Telecom, Slovensko (EER – Enterprise Electronic Registry), Allianz Slovenská poisťovňa (OnDemand skenovanie)


« Späť

Znalosti ako najdôležitejšie aktívum modernej organizácie

7.11.2019, Bratislava

  • Znalostný manažment – praktiky, technológie a praktické príklady
  • Learning Management System
  • Budoucnost organizací a jak se na ni připravit
  • Umelá inteligencia a znalosti

13. ročník konferencie Projektový manažment: Hybridné projektové riadenie – stratégia v praxi

22.-23.10.2019, Bratislava

Tri predkonferenčné workshopy
Hybridné projektové riadenie