Ondřej Mamula

business project leader, ČEZ

Pilotné projekty Smart meteringu ČEZ – ako ďalej?

Cieľom prezentácie je predstaviť pilotný projekt AMM II v kontexte programu futur/e/motion. Autor príspevku kriticky porovnáva očakávania s potenciálom reálnych prínosov technológie pre zákazníkov – domácnosti. Predstavuje dotazníkmi zistené očakávania zákazníkov aj ich prvé skúsenosti, nielen iba pohľadom odberateľa elektriny, ale aj na príklade obyvateľa bytu v panelovom dome – skúsenosti s multiutilitným meraním. Keďže významné uplatnenie smart meteringu sa predpokladá v oblasti smart gridov, analyzuje autor nedostatky súčasnej technológie v porovnaní s očakávaným cieľovým stavom – najmä v oblastiach komunikačnej infraštruktúry, konvergencie s riadiacimi systémami smart gridu aj integrácie s prvkami automatizácie domácnosti.

Ondřej Mamula pracuje v energetike od roka 1998. Od roka 2004 pracuje pre Skupinu ČEZ, najmä v oblasti regulácie, legislatívy a procesne-organizačných zmien. V súčasnosti je vedúcim projektu WPP AMM. V rokoch 2004 až 2007 bol členom, neskoro vedúcim Integračnej kancelárie ČEZ, ktorej úlohou bola post akvizičná integrácia a transformácia piatich REAS v nové procesne orientované spoločnosti. V rokoch 1998 až 2004 pracoval pre poradenskú spoločnosť Accenture v oblasti utilít, so zameraním na stratégiu, zmeny podnikateľských modelov a procesný reinžiniering. Ondřej Mamula vyštudoval ČVUT v Prahe, fakultu strojného inžinierstva. V roku 2007 dokončil postgraduálne štúdium na Joseph M. Katz University of Pittsburg a získal titul MBA.


« Späť

Riadenie rizík v dynamickom podnikovom prostredí

26. marca 2020, DoubleTree by Hilton, Bratislava

  • Riziká – prístupy a postupy na ich elimináciu
  • Riziká & informačná a kybernetická bezpečnosť