Oto Malý

vrchný riaditeľ Divízie IT v Slovak Telekome, a.s. a zároveň poverený riadením sekcie IT Operations

Prezentátor a účastník panelovej diskusie

Prečo si dátové centrum prenajať?

Doc. Malý je vrchným riaditeľom Divízie IT v Slovak Telekome, a.s. a zároveň je poverený riadením sekcie IT Operations, ktorú riadi už 4 roky. Predtým 3 roky pôsobil v IT Sovenského telekomu ako riaditeľ pre systémovú integráciu. Má bohaté skúsenosti s riadením IT vo veľkých inštitúciách a výrazné technologické zázemie. Jeho predchádzajúcimi pôsobiskami boli Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. a Slovenská sporiteľňa, a.s..

V oboch finančných inštitúciách bol zodpovedný za realizáciu stratégických IT projektov vo väzbe na business stratégiu a riadením rozsiahlych zmien SW, HW, sietí, aplikácií a procesov s hlavným dôrazom na implementáciu nových IT riešení pre podporu biznisu. Kľúčovou úlohou v ST bolo riadenie implementácie rozsiahlych IT riešení a prevzatie biznis-kritických riešení do samostatne riadeného Support a Maintenance, procesná a systémová integrácia postavená na moderných technologických riešeniach, ktorá nadobúda na význame aj v IT Slovak Telekom, a.s. práve v súvislosti s dosiahnutým pokrokom v implementácii štandardných SW balíkov v biznis kritických oblastiach ako BSS, OSS, BI, na báze SOA a bude v IT telekomunikačného operátora dlhodobá. Novou výzvou je reštrukturalizácia a optimalizácia infraštrukturálnej oblasti IT na báze konsolidácie a virtualizácie. V aplikačnej oblasti je výzvou konvergencia sietí a IT do podoby OSS/BSS IT pre ST, ako telekomunikačného operátora novej generácie s dôrazom na NGN technológie a produktové portfólio postavené na IP. 

Počas 15 ročného pôsobenia na Katedre telekomunikácií FEI STU získal Oto Malý vedeckú hodnosť PhD a hodnosť Docent v odbore aplikovaná informatika. 


« Späť

IT právo prakticky: GDPR po roku & zmluvné vzťahy v IT

17.septembra 2019, Bratislava

  • Blok GDPR po roku v praxi, čo priniesla európska norma, aké otázky ostali zatiaľ otvorené
  • Zmluvy a zmluvné vzťahy v