Pavol Antalík

účastník panelovej diskusie

Na Ministerstve kultúry SR pracuje od mája 2007 na Odbore informatiky ako referent a projektový manažér pre informatizáciu a digitalizáciu rezortu.

Do jeho pôsobnosti patrí:
– Riadenie medzirezortných projektov s celoslovenskou pôsobnosťou
– Spolupráca pri medzinárodných aktivitách v oblasti informatizácie kultúry  
– Projektový manažér Portálu kultúry – DISK – Slovakiana
– Participovať pri plánovaní, riadení a návrhu projektov
– Vytvárať projektovú a realizačnú dokumentáciu
– Včasné a kvalitné plnenie zadaných úloh, konštruktívne výstupy
– Spolupráca s externými riešiteľmi pri navrhovaní a zavádzaní nových programových riešení do prevádzky
– Zabezpečovanie odborných konzultácií
– Príprava strategických a rozvojových dokumentov
– Riadenie pracovnej skupiny pre projekt DISK – Slovakiana

Doteraz pôsobil na týchto pracoviskách:

Od 1.apríla 2004 do 1.júna 2005: Colné riaditeľstvo SR, Oddelenie Vývoja CIS (colný informačný systém)
Od 1.júna 2005 po 31.januára 2007, Slovenský rozhlas, Úsek techniky a informatiky, Vedúci odboru prevádzky IT
Od 1.februára 2007 po 30.apríla 2007, T-com, Jarošova 1, Divízia podpory, Prevádzka a údržba infraštruktúry, Špecialista technológií a aplikácií

Absolvoval Fakultu manažmentu UK v Bratislave a Fakultu telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave. Je magistrom, špecializácia manažment


« Späť