Peter Krošlák

Senior Product manager, PosAm

IT v oblakoch, kde hľadať realitu virtualizácie?

Manžérom IT prináša virtualizácia principiálne nové možnosti ako riadiť IT, budovať a/alebo transformovať IS do najlepšej zhody s poslaním ich firmy. Poskytnúť svojej organizácii viac za menej a nastaviť stratégiu rozvoja správnym smerom – to sú kľúčové úlohy CIO v dnešnej dobe. Prezentácia prináša holistický pohľad na možnosti virtualizácie. Zaoberá sa otázkou, aký správny “virtualizačný mix” technológií a služieb vybrať tak, aby boli koncoví používatelia produktívnejší, IT flexibilnejšie, firma konkurencieschopniejšia, so zámerom
znížiť náklady na informatiku.

Peter Krošlák ukončil Vysokoškolské štúdium na Elektrotechnickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v roku 1984, odbor Mikroelektronika. Po ukončení štúdia pracoval v oblasti biotechnológií a špeciálnej genetiky vo Výskumnom ústave živočíšnej výroby v Nitre na pozícii asistenta a neskôr vedúceho laboratória elektrónovej mikroskopie. V rokoch 1990 až 1994 pracoval v Slovenských elektrárňach na pozíciách hlavného programátora-analytika asupervizora počátačových sietí na odbore informatiky v jadrovej elektrárni Mochovce, EMO, o.z.

Do firmy PosAm nastúpil v roku 1995 ako špecialista pre LAN, neskôr pracoval na pozíciách account manager, produktový manager a vedúci oddelenia transformačných projektov. V súčasnosti pôsobí na pozícii Senior Product Manager a Project Manager. Má bohaté skúsenosti s implementáciou a podporou konsolidačných a centralizačných projektov s dôrazom na poskytovanie a virtualizáciu aplikácií, virtualizáciu serverov a bezpečný prístup k IS, predovšetkým u stredných a veľkých zákazníkov.


« Späť

Znalosti ako najdôležitejšie aktívum modernej organizácie

7.11.2019, Bratislava

  • Znalostný manažment – praktiky, technológie a praktické príklady
  • Learning Management System
  • Budoucnost organizací a jak se na ni připravit
  • Umelá inteligencia a znalosti

13. ročník konferencie Projektový manažment: Hybridné projektové riadenie – stratégia v praxi

22.-23.10.2019, Bratislava

Tri predkonferenčné workshopy
Hybridné projektové riadenie