Peter Novák

člen predstavenstva Tatra banky

účastník panelovej diskusie

Peter Novák vyštudoval Technickú Univerzitu v Košiciach, Fakultu Informatiky. Po ukončení štúdia začal v roku 1993 pracovať pre VSŽ Informatika, kde prešiel viacerými pozíciami.
Od roku 1998 pracoval ako projektový manažér v Slovenských Telekomunikáciách. Počas svojho pôsobenia zastával viacero manažérskych pozícií. Z toho viac ako tri roky bol vice-prezidentom pre IT Prevádzku. Od roku 2005 pôsobil ako IT konzultant v Bulgarian Telecommunication Company. Bol zodpovedný za oblasť IT prevádzky a neskôr ako projektový manažér za dizajn a výstavbu prevádzkového centra a Disaster Recovery Dátového Centra.

Od októbra 2007 pôsobí v TATRA BANKE, a.s. Je členom predstavenstva, zodpovedným za oblasť bankovej prevádzky.


« Späť

Znalosti ako najdôležitejšie aktívum modernej organizácie

7.11.2019, Bratislava

  • Znalostný manažment – praktiky, technológie a praktické príklady
  • Learning Management System
  • Budoucnost organizací a jak se na ni připravit
  • Umelá inteligencia a znalosti

13. ročník konferencie Projektový manažment: Hybridné projektové riadenie – stratégia v praxi

22.-23.10.2019, Bratislava

Tri predkonferenčné workshopy
Hybridné projektové riadenie