Peter Novák

člen predstavenstva Tatra banky

účastník panelovej diskusie

Peter Novák vyštudoval Technickú Univerzitu v Košiciach, Fakultu Informatiky. Po ukončení štúdia začal v roku 1993 pracovať pre VSŽ Informatika, kde prešiel viacerými pozíciami.
Od roku 1998 pracoval ako projektový manažér v Slovenských Telekomunikáciách. Počas svojho pôsobenia zastával viacero manažérskych pozícií. Z toho viac ako tri roky bol vice-prezidentom pre IT Prevádzku. Od roku 2005 pôsobil ako IT konzultant v Bulgarian Telecommunication Company. Bol zodpovedný za oblasť IT prevádzky a neskôr ako projektový manažér za dizajn a výstavbu prevádzkového centra a Disaster Recovery Dátového Centra.

Od októbra 2007 pôsobí v TATRA BANKE, a.s. Je členom predstavenstva, zodpovedným za oblasť bankovej prevádzky.


« Späť

IT právo prakticky: GDPR po roku & zmluvné vzťahy v IT

17.septembra 2019, Bratislava

  • Blok GDPR po roku v praxi, čo priniesla európska norma, aké otázky ostali zatiaľ otvorené
  • Zmluvy a zmluvné vzťahy v