Peter Rácz

prednášateľ

Pohľad z opačného brehu: ako CEO odberateľa môže ovplyvňovať projektové riadenie

Očakávania CEO odberateľa od projektov * Naplnenie strategických cieľov firmy prostredníctvom projektov * Maximalizácia hodnoty projektov a ich zladenie s cieľmi spoločnosti * Ktoré projekty by malo schvaľovať vedenie firmy a prečo ? * Používame správne výberové kritériá? * Má CEO istotu, že prebiehajúce projekty napĺňajú ciele? * Je potrebné ukončiť projekty, ktoré už nie sú v súlade so stratégiou ? * Akú úlohu by mal zohrávať projektový manažér?

Peter Rácz, PMP, pracuje dlhé obdobie v oblasti IT a telekomunikácií. Viedol množstvo rozsiahlych reštrukturalizačných programov a projektov zameraných na zlepšovanie výkonnosti a na zavádzanie riešení v informačných technológiách. V posledných rokoch riadil portfólio projektov a Project Management Office (PMO) pre telekomunikačného operátora T-Mobile, predtým pracoval ako konzultant a projektový manažér pre zákazníkov Siemens Business Services v oblasti CRM.

V súčasnosti pôsobí ako nezávislý konzultant, spolupracuje so zákazníkmi pri riadení zmien v organizáciách, závádzaní procesov na zefektívnenie investícií do strategických iniciatív, implementácii PMO a projektového riadenia a pri samotnej realizácii projektov. Spolupracuje tiež pri definovaní stratégií v oblasti riadenia vzťahov so zákazníkmi (CRM), plánovania implementácie, až po realizáciu.


« Späť

Riadenie rizík v dynamickom podnikovom prostredí

26. marca 2020, DoubleTree by Hilton, Bratislava

  • Riziká – prístupy a postupy na ich elimináciu
  • Riziká & informačná a kybernetická bezpečnosť