Rastislav Janáč

senior projektový manažér

Dodávateľ verzus odberateľ – realita v praxi. Čo nevie odberateľ – a mal by vedieť!

Certifikáty:

Certifikovaný Expert pre riešenia s Informix Dynamic Server V9

ITIL v2 Foundation certifikát v IT Service Management

PRINCE2 Foundation certifikát v Projektovom manažmente

ITIL v3 Foundation Bridge certifikát v IT Service Management

PRINCE2 Registered Practitioner certifikát v Projektovom manažmente


Kľúčové znalosti a skúsenosti:

* konzultant pre oblasť riadenia projektov informačných systémov, participácia na riadení projektov a manažment projektov

  • autorská, publikačná a metodická činnosť podľa medzinárodných štandardov projektového (PRINCE2TM,) a programového riadenia (MSPTM)
  • konzultácie, príprava, riadenie a vyhodnotenie projektov zavedenia procesov riadenia IT v zmysle medzinárodných štandardov (COBITTM)
  • konzultácie, príprava, riadenie a vyhodnotenie projektov dátovej integrácie a procesov transformácie dát, návrh relačnej databázy a dátového modelovanie (SQL, UML)


« Späť

Virtuálna konferencia CLOUD V DIGITÁLNEJ EKONOMIKE 2020+. O kvalitu a bezpečnosť služby ide až v prvom rade.

BEZPLATNÁ REGISTRÁCIA! Začíname: 18.6.2020

Riadenie rizík v dynamickom podnikovom prostredí

8. septembra 2020, DoubleTree by Hilton, Bratislava

  • Riziká – prístupy a postupy na ich elimináciu
  • Riziká & informačná a kybernetická bezpečnosť