Richard Hollý

riaditeľ oddelenia IT riešení, InterWay

Prípadová štúdia: e-business v oblakoch

Prezentácia konceptu a riešenia niektorých problémov systému elektronického obchodu vybudovaného v prostredí Amazon EC2.

V spoločnosti Interway pracuje od roku 2003 a je zodpovedný za vedenie oddelenia IT riešení. Odborne je jeho hlavným zameraním riešene stratégií, koncepcii a architektúr komplexných systémov. V rámci týchto aktivít participuje na viacerých projektoch v rezorte obrany,  zdravotníctva a vnútra. Z medzinárodných aktivít je možné uviesť napr. členstvo v pracovnej skupine NATO Architecture Capability Team, ktorá sa zaoberá harmonizáciou riadiacich rámcov pre tvorbu architektúr v členských krajinách aliancie.  Od roku 2010 sa venuje problematike Cloud computingu vo verejnej správe SR, a je zakladajúcim členom iniciatívy “Cloud Computing vo Verejnej správe SR”, ktorá  bola sformovaná pod záštitou ITAS a Ministerstva financií SR. Je jedným z predkladateľov návrhu rozšírenia štandardov ISVS pre Cloud Computing a spoluautorom návrhu štandardov ISVS pre Federáciu identít a SAML. Autorsky sa podieľal na príprave strategického dokumentu pre oblasť rastu digitálnych služieb a oblasť infraštruktúry prístupovej siete novej generácie (2014 – 2020) ako člen pracovnej skupiny TS1 – Cloud a IKT Infraštruktúra štátu, v častiach konceptu zavedenia, procesného a finančného modelu eGovernment cloudu.

 


« Späť

Informačná a kybernetická bezpečnosť prakticky

* Trendy, stratégie a taktiky informačnej a kybernetickej bezpečnosti

* Praktický pohľad na bezpečnosť

23. mája 2019, Bratislava