RNDr. Milan Ďurana

vedúci projektového manažmentu Hewlett-Packard Enterprise Services

panelista

RNDr. Milan Ďurana, PMP má viac ako 25 ročné skúsenosti voblasti informačných technológií. Do roku 1999 pracoval pre spoločnosť Prosoft s.r.o. ako analytik aneskôr ako riaditeľ spoločnosti. Od r. 1999 je projektový manažér vHewlett-Packard. Zrealizoval rad veľkých projektov prevažne voblasti implementácie informačných systémov pre verejnú správu aenergetiku. Milan Ďurana je absolventom Matematicko-fyzikálnej fakulty UK, je držiteľom certifikátu „Project Management Professional“.


« Späť

Znalosti ako najdôležitejšie aktívum modernej organizácie

7.11.2019, Bratislava

  • Znalostný manažment – praktiky, technológie a praktické príklady
  • Learning Management System
  • Budoucnost organizací a jak se na ni připravit
  • Umelá inteligencia a znalosti

13. ročník konferencie Projektový manažment: Hybridné projektové riadenie – stratégia v praxi

22.-23.10.2019, Bratislava

Tri predkonferenčné workshopy
Hybridné projektové riadenie