RNDr. Milan Ďurana

vedúci projektového manažmentu Hewlett-Packard Enterprise Services

panelista

RNDr. Milan Ďurana, PMP má viac ako 25 ročné skúsenosti voblasti informačných technológií. Do roku 1999 pracoval pre spoločnosť Prosoft s.r.o. ako analytik aneskôr ako riaditeľ spoločnosti. Od r. 1999 je projektový manažér vHewlett-Packard. Zrealizoval rad veľkých projektov prevažne voblasti implementácie informačných systémov pre verejnú správu aenergetiku. Milan Ďurana je absolventom Matematicko-fyzikálnej fakulty UK, je držiteľom certifikátu „Project Management Professional“.


« Späť

IT právo prakticky: GDPR po roku & zmluvné vzťahy v IT

17.septembra 2019, Bratislava

  • Blok GDPR po roku v praxi, čo priniesla európska norma, aké otázky ostali zatiaľ otvorené
  • Zmluvy a zmluvné vzťahy v