Robert POĽANSKÝ

poverený riadením odboru IT Stratégie Slovak Telekom

účastník panelovej diskusie

Robert Poľanský pracuje viac ako 20 rokov v oblasti IT, profesnú IT kariéru začínal v ČSOB SR, prešiel viacerými expertnými pozíciami, neskôr pôsobil na rôznych IT manažérskych pozíciách až po riaditeľa IT zodpovedného za prevádzku IS/IT banky v SR.  Viedol alebo sa podieľal na viacerých projektoch optimalizácie IT infraštrukúry, implementácie IT riešení a služieb pre banku a novovznikajúce dcérske spoločnosti skupiny ČSOB v SR, implementácii procesného modelu ITIL a radu ďalších projektov.   
Od roku 2005 pracuje v spoločnosti Slovak Telekom a.s. na divízii IT, v súčasnosti je zodpovedný za IT Governance a je poverený riadením odboru IT Stratégie.
Od roku 2006 je jednou z jeho hlavných profesných oblastí stratégia a konsolidácia Dátových centier spoločnosti. Kľúčovými úlohami bola zodpovednosť za projekty Konsolidácie dátových centier a korporátneho projektu Feasibility study pre nové dátové centrum Slovak Telekomu (od biznis požiadaviek, definícií pre dizajn, výber dodávateľa, business case, až po rozhodnutie manažmentu).  Aktuálnymi výzvami sú projekt realizácie nového Dátového centra Slovak Telekomu vrátane služieb tohto centra zákazníkom a konsolidácia existujúcich dátových centier spoločnosti aj s ohľadom na pripravovanú integráciu spoločností skupiny Slovak Telekom. Je absolventom EF SVŠT v Bratislave.             


« Späť

Virtuálna konferencia CLOUD V DIGITÁLNEJ EKONOMIKE 2020+. O kvalitu a bezpečnosť služby ide až v prvom rade.

BEZPLATNÁ REGISTRÁCIA! Začíname: 18.6.2020

Riadenie rizík v dynamickom podnikovom prostredí

8. septembra 2020, DoubleTree by Hilton, Bratislava

  • Riziká – prístupy a postupy na ich elimináciu
  • Riziká & informačná a kybernetická bezpečnosť