Roland Kvasnica

vedúci odboru ICT, Bratislavská vodárenska spoločnosť

Participácia na projektoch:

• Integrovaný systém riadenia Bratislavskej Vodárenskej spoločnosti a jeho podprojekty
• založenie obchodnej jednotky spoločnosti METRO Cash&Carry na Slovensku
• vytvorenie a postupná transformácia IT oddelenia
• pre krajiny SK a CZ vybudovanie uniformného help desk-u
• tvorba, zavádzanie bezpečnostných procedúr a krízového manažmentu
• otváranie nových obchodných centier v rámci SK a CZ
• migrácia informačného systému
• zriadenie novej centrály spoločnosti a migrácia do nových priestorov
• prechod na jednotnú serverovú platformu, návrh a implementácia Active Director


« Späť

Znalosti ako najdôležitejšie aktívum modernej organizácie

7.11.2019, Bratislava

  • Znalostný manažment – praktiky, technológie a praktické príklady
  • Learning Management System
  • Budoucnost organizací a jak se na ni připravit
  • Umelá inteligencia a znalosti

13. ročník konferencie Projektový manažment: Hybridné projektové riadenie – stratégia v praxi

22.-23.10.2019, Bratislava

Tri predkonferenčné workshopy
Hybridné projektové riadenie