Silvia Drahošová

vedúca oddelenia poolu projektových manažérov, Slovak Telekom

Projektový tím v čase

Na STU v Bratislave navštevovala Stavebnú fakultu kde vyštudovala smer Ekonomika a riadenie stavebníctva. Od roku 1998 pracuje v akciovej spoločnosti Slovak Telekom, kde prešla rôznymi líniovými i projektovými rolami a pozíciami ako sú napr. špecialista na odbore organizácie, koordinátor číselníkov, vedúci odboru riadenia organizácie, projektový manažér,. Dnes je na pozícii vedúcej oddelenia poolu projektových manažérov. Ako zástupca projektového manažéra participovala na projekte Reštrukturalizácie ST v r 2002, ktorého cieľom bolo zlúčiť štyri odštepné závody a ústredie. V rokoch 2005-2006 viedla transformačný program eNGine,  ktorý sa umiestnil v TOP 8 Change programoch v komunikačnom priemysle v roku 2006. Riadila projekt spoločnej (T-Com a T-Mobile) maloobchodnej siete predajní 2008-2009. V apríli roku 2010 ako prvá v SR úspešne prešla certifikáciou na najvyšší stupeň IPMA A (certifikovaný riaditeľ projektov).


« Späť

IT právo prakticky: GDPR po roku & zmluvné vzťahy v IT

17.septembra 2019, Bratislava

  • Blok GDPR po roku v praxi, čo priniesla európska norma, aké otázky ostali zatiaľ otvorené
  • Zmluvy a zmluvné vzťahy v