Silvia Drahošová

vedúca oddelenia poolu projektových manažérov, Slovak Telekom

Projektový tím v čase

Na STU v Bratislave navštevovala Stavebnú fakultu kde vyštudovala smer Ekonomika a riadenie stavebníctva. Od roku 1998 pracuje v akciovej spoločnosti Slovak Telekom, kde prešla rôznymi líniovými i projektovými rolami a pozíciami ako sú napr. špecialista na odbore organizácie, koordinátor číselníkov, vedúci odboru riadenia organizácie, projektový manažér,. Dnes je na pozícii vedúcej oddelenia poolu projektových manažérov. Ako zástupca projektového manažéra participovala na projekte Reštrukturalizácie ST v r 2002, ktorého cieľom bolo zlúčiť štyri odštepné závody a ústredie. V rokoch 2005-2006 viedla transformačný program eNGine,  ktorý sa umiestnil v TOP 8 Change programoch v komunikačnom priemysle v roku 2006. Riadila projekt spoločnej (T-Com a T-Mobile) maloobchodnej siete predajní 2008-2009. V apríli roku 2010 ako prvá v SR úspešne prešla certifikáciou na najvyšší stupeň IPMA A (certifikovaný riaditeľ projektov).


« Späť

Znalosti ako najdôležitejšie aktívum modernej organizácie

7.11.2019, Bratislava

  • Znalostný manažment – praktiky, technológie a praktické príklady
  • Learning Management System
  • Budoucnost organizací a jak se na ni připravit
  • Umelá inteligencia a znalosti

13. ročník konferencie Projektový manažment: Hybridné projektové riadenie – stratégia v praxi

22.-23.10.2019, Bratislava

Tri predkonferenčné workshopy
Hybridné projektové riadenie