Vladimír Slovák, ThLic.

rímsko-katolický kňaz, Stožok

Projekt 2000 a jeho rozbehový tím

Narodený 7.10.1964 vo Zvolene, v robotníckej rodine, ako piaty a posledný syn. Po absolvovaní gymnázia v rodnom meste pracoval rok ako závozník. Štúdium bohosloveckej fakulty zavŕšil 18.6.1988 kňazskou vysviackou. V tom istom roku nastúpil na základnú vojenskú službu, z ktorej sa vrátil v roku 1990 a dostal miesto ako kaplán v Novej Bani. O tri mesiace sa stal farárom v Beňuši a o dva roky v Kremnici. V roku 1994 prijal ponuku pracovať v rádiu Lumen v Banskej Bystrici, najskôr ako šéfredaktor, po roku ako konateľ a riaditeľ spoločnosti. Súčasne začal študovať masmediálnu komunikáciu na Katolíckej Univerzite v Lubline (Poľsko), kde o dva roky získal licenciát. V tom čase pracoval aj ako výpomocný duchovný v Katedrálnom kostole v Banskej Bystrici. V roku 2003 abdikoval na svoju funkciu a stal sa farárom na Stožku. V ostatných rokoch sa sčasti vrátil k manažérskej a mediálnej činnosti. Je predsedom správnej rady S. familia, n.o. a predsedom o.z. 4 K. Svoje nedeľné homílie uverejňuje na internete, spolupracuje s denníkom SME, (http://www.tvsme.sk) a agentúrou SITA (http://www.webnoviny.sk). V rokoch 2009 – 2010 absolvoval špeciálny kurz “Efektívne riadenie cirkevných a neziskových organizácií”, ktorého súčasťou bol aj projektový manažment.   


« Späť

IT právo prakticky: GDPR po roku & zmluvné vzťahy v IT

17.septembra 2019, Bratislava

  • Blok GDPR po roku v praxi, čo priniesla európska norma, aké otázky ostali zatiaľ otvorené
  • Zmluvy a zmluvné vzťahy v